עמרם בלום - משרד עורכי דין

תחומי עיסוק

לאחר מותו של אדם יש לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה כדי שניתן יהיה לחלק את רכושו בין יורשיו.
רכושו של הנפטר יתחלק בהתאם לקבוע בחוק הירושה (בין קרובי משפחה בהתאם לנסיבות), אלא אם כן כתב צוואה.

מטבע הדברים אין כותב הצוואה יכול להבהיר דבר כאשר הופכת הצוואה לרלוונטית, באשר אותה שעה יהיה הוא בעולם שכולו טוב. מכאן החשיבות בעריכתה של צוואה שתתאם את כללי הדין.

עורכי הדין במשרד עו"ד עמרם בלום עוסקים בייעוץ ובתכנון מוקדם עם הלקוח, תוך הצגת האפשרויות השונות והכלים המשפטיים שיבטיחו את מילוי רצונו של הלקוח לאחר פטירתו. כך, מוצעים פתרונות למצבים משפחתיים מורכבים, כגון מקרים של נישואים קודמים וילדים בעלי צרכים מיוחדים.

כן עוסק המשרד בכל הקשור בקיום רצונו של הנפטר ובין היתר בהגשת בקשות לצו ירושה וקיום צוואה, בהתנגדות לצוואות שהוגשו לקיום, בהגנה מפני התנגדויות לצוואות שהוגשו לקיום, במינוי מנהלי עיזבון, בניהול עזבונות, בייצוג מנהלי עזבונות, ובייצוג יורשים מול מנהלי עזבונות למען שמירה על האינטרסים שלהם.

במסגרת זו נדרש המשרד להתמודד עם סוגיות שונות כמו תביעות בהתאם לחזקת השיתוף או חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג-1973, תביעות פינוי של המתגוררים בנכס של העיזבון, תביעות לפירוק שיתוף בין יורשים שנכפו להיות בעלים משותפים בנכס, ותביעות אזרחיות שונות המוגשות ע"י העיזבון או היורשים או כנגדם.

כמו כן מסייע המשרד במימוש הנכסים והזכויות לרבות רישום נכסי המקרקעין בהתאם לצו הירושה או לצו קיום הצוואה, ומגעים מול גורמים שונים כמו בנקים, קופות גמל וחברות ביטוח.

לא אחת אנו נפגשים בסיטואציה בה אדם מוכר ואהוב אינו מסוגל עוד לטפל בענייניו, ולעיתים פועל שלא בשיקול דעת גם בעניינים משמעותיים ביותר, למשל בשל גילו שהתקדם או בעקבות תאונה שנפגע בה. במקרים מתאימים אף מתמנה לאדם זה אפוטרופוס.

המשרד מסייע בייעוץ לבני משפחה או חברים שנתקלים בסיטואציה בה קרוב להם שוב אינו כתמול שלשום. במסגרת הייעוץ נדונה השאלה האם יש צורך במינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים או אפוטרופוס לעניינים רכושיים (לכלל העניינים או לחלקם) או שניתן להסתפק באמצעים אחרים כמו קבלת יפוי כוח, מינוי תומך החלטות ועוד. במידת הצורך מסייע המשרד בהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, ובקבלת צו של בית המשפט לנקיטת אמצעים להגנה על הקרוב.

כן מייעץ המשרד בשאלת האפשרות לביטול פעולות שעשה אותו אדם שלא בשיקול דעת, וכיצד ניתן להגביל את פעולותיו כך שלא יעשה דברים אשר בימים כתיקונם לא היה עושה –  ראו הרחבה בעניין זה ב"עושק חסויים זקנים וחסרי ישע" להלן.

המשרד מסייע לאפוטרופסים בנוגע לאופן ההתנהלות הנדרש מהם, בהגשת בקשות לאישור פעולות שלהם מבית המשפט, בהגשת בקשות למתן הוראות מבית המשפט, בהתנהלות האפוטרופוס מול המפקח עליו – האפוטרופוס הכללי ,לרבות הכנת פרטה והגשת דו"חות.

בנוסף מוסמכים כל  עורכי הדין במשרד לערוך מסמכים המאפשרים לאדם לתכנן את עתידו או עתיד יקיריו כאשר לא יהיה מסוגל יותר לקבל החלטות בעצמו כמו יפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות ומסמך הבעת רצון לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

מספר המקרים אשר בהם מנוצלים קשישים או חסרי ישע ע"י בני משפחתם או ע"י סביבתם הולך וגדל.
המשרד מייעץ כיצד לפעול כאשר מתגלה אירוע של ניצול כאמור.

מוצעות אפשרויות פעולה הן בנוגע להתמודדות עם עיסקאות ופעולות שעשה הקשיש או חסר הישע בעבר, והן בנוגע לדרכים שעשויות להקטין את האפשרות שמקרים אלו יחזרו בעתיד.

הקטנת האפשרות לניצול בעתיד יכולה להיעשות בין היתר באמצעות מינוי אפוטרופוס (והכרזה על פסלות דין במקרים קיצוניים), או הגשת בקשה לנקיטת אמצעים להגנה על הקשיש או חסר הישע – ראו הרחבה בעניין זה "בדיני אפוטרופסות" לעיל.

ההתמודדות עם פעולות אותן ביצע החסוי הקשיש או חסר הישע בעבר נעשית בתחילה ע"י התנהלות מול אנשים וגופים שונים לצורך שמירה על ענייני החסויים הקשישים או חסרי הישע. במידת הצורך מוגשות תביעות בשם החסוי (באמצעות האפוטרופוס שלו), הקשיש או חסר הישע לביטול פעולות ועיסקאות שונות שעשו ולהשבת רכוש שנלקח מהם שלא כדין, כמו תביעות לביטול "מתנות", תביעות כנגד גופים כמו בנקים שלא מנעו הניצול, וכן הדיפת טענות בדבר קבלת כספים מהחסוי הקשיש או חסר הישע באמצעות חשבון בנק משותף. תביעות מעין אלה שהוגשו ע"י המשרד התקבלו לא אחת ע"י בית המשפט.

לעיתים, התוצאה אליה מבקש הלקוח להגיע, תושג באמצעות הקמת נאמנות או הקדש ציבורי.
כך, למשל, במקרה שהלקוח מבקש להעביר נכסים ו/או כספים למאן דהוא, מבלי שהשליטה בנכסים או כספים אלה תהיה בידיו של אותו אחד.
צורך זה נוצר לעיתים קרובות אצל הורים, אשר אינם סומכים על שיקול דעתו של אחד הילדים שלהם, ורוצים כי לאחר מותם יקבל הילד את חלקו בעזבונם, אלא שהם מעדיפים שאחר הוא שינהל את הרכוש עבור אותו ילד.

המשרד מסייע בניסוח מסמכים לצורך הקמת הנאמנות- ההקדש הפרטי או ההקדש ציבורי. במסמך זה מפורטים מטרות הנאמנות, זהות הנהנים, נכסי הנאמנות, זהות הנאמנים, ותנאי הנאמנות.

בנוסף, מייצג המשרד נאמנויות והקדשות שונים, מייעץ ופועל בשמם, במסגרת סמכויותיהם והמגבלות החלות עליהם.

במסגרת שירותיו של משרד עו"ד עמרם בלום עוסקים עורכי הדין בעיסקאות נדל"ן, מכירה ורכישה של דירות מגורים.
במסגרת זו הם מלווים את הלקוח בכל שלבי העיסקה, לרבות בדיקת הזכויות והמסמכים, ניסוח הסכמי העיסקה תוך שמירה על האינטרסים של הלקוח, טיפול בהיבטי המס ורישום הנכסים ע"ש הקונה בסופו של יום.

השירות שניתן בענייני דיני עבודה ניתן הן למעסיקים והן עובדים.

למעסיק ניתן ייעוץ שוטף שמטרתו למנוע תביעות אפשריות של העובדים. כך ניתן ייעוץ מוקדם בנוגע לתנאי העבודה המגיעים לעובדים על פי הדין, ניתן סיוע בניסוח חוזה העבודה עם העובד תוך התאמה אישית לנסיבות העסקתו של העובד לרבות ייעוץ בשאלות הפרשות פנסיוניות ופיצויי פיטורין, וניתן ייעוץ בנוגע לשאלות שמתעוררות במהלך שנות העבודה ובעת סיום עבודתו של העובד, הן בשל פרישה והן בשל פיטורים.
במידת הצורך מייצג המשרד את המעסיקים בתביעות עובדים בבית הדין לעבודה, ואף מגיש בשם המעסיק תביעה כנגד העובד.

בעת ייצוג העובד פועל המשרד למימוש זכויותיו בהתאם לכל דין, במהירות האפשרית. בין היתר מייצג המשרד בהליכי שימוע לפני פיטורין, בתביעות בגין פיטורין לרבות פיטורין בזמן היריון, תביעות בגין אפליה במקום העבודה, תביעות בגין הטרדה מינית במקום העבודה, ייצוג בהליכים קיבוציים וייצוג בהליכים מול הממונה על עבודת נשים.

השירות שניתן בתחום דיני משפחה כולל סיוע לזוגות נשואים ולידועים בציבור, הן בשלב של טרום יצירת הקשר וכל עוד הוא קיים, והן בשלב בו מבקשים בני הזוג לסיים את הקשר ביניהם.

המשרד מסייע בניסוח הסכמי ממון בין בני זוג, ובניסוח צוואות אשר תתאמנה את רצונם של בני הזוג, ותוביל למינימום חיכוכים בין בני המשפחה הגרעינית והמורחבת.

במקרה שמתגלעים סכסוכים בין בני זוג, מטפל המשרד במכלול העניינים הכרוכים בכך, לרבות, תביעות גירושין, שאלת מזונות אישה וילדים, משמורת והסדרי ראייה, חלוקת רכוש, תביעות בהתאם לחזקת השיתוף או חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג-1973, צווים זמניים כמו עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים, צו הגנה וכדו', הן בבתי הדין הרבניים והן בבתי המשפט לענייני משפחה.

במסגרת שירותיו של משרד עו"ד עמרם בלום עוסקים עורכי הדין בעניינים אזרחיים שונים.

כך, למשל עוסקים עורכי הדין בניסוח הסכמי שכירות, בניהול משפטי פינוי, בפעולות או תביעות הקשורות בדיירות מוגנת בהתאם לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, במשפטי פירוק שיתוף, בתביעות כספיות, ליקויי בניה והוצאה לפועל.

הטיפול נעשה תוך מתן תשומת לב לעובדות כל מקרה ומקרה והתעמקות בצד המשפטי.