דיני ירושה וצוואה

לאחר מותו של אדם יש לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה כדי שניתן יהיה לחלק את רכושו בין יורשיו. רכושו של הנפטר יתחלק בהתאם לקבוע בחוק הירושה, אלא אם כן כתב צוואה.

לפרטים נוספים

דיני מקרקעין

מלווים את הלקוח בכל שלבי העיסקה, לרבות בדיקת הזכויות והמסמכים, ניסוח הסכמי העיסקה תוך שמירה על האינטרסים של הלקוח, טיפול בהיבטי המס ורישום הנכסים ע"ש הקונה בסופו של יום.

לפרטים נוספים

כשרות משפטית ויפוי כח מתמשך

הגשת בקשות למינוי אפוטרופוס, לאישור פעולות של אפוטרופסים וסיוע בהתנהלות מול האפוטרופוס הכללי, בתי המשפט ובני משפחה. עריכת ייפויי כח מתמשכים מסמכי הבעת רצון, מסמכי חוק חולה הנוטה למות..

לפרטים נוספים

עושק זקנים וחסרי ישע

זיהוי מצבים של עושק וניצול, פעולה משולבת מול גורמי רווחה, בתי המשפט ובני משפחה להפסקת הניצול ולביטול תוצאותיו. נקיטת אמצעים למניעת ניצול עתידי.

לפרטים נוספים

עמרם בלום - משרד עורכי דין