עמרם בלום - משרד עורכי דין

בוועדת החוקה

השתתפות משרדנו בישיבות ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת

נציגה מטעם משרדנו, עו"ד מרים מהלה, השתתפה בישיבות ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בין היתר, כנציגת לשכת עורכי הדין, בדיוניה בתיקון המהפכני שנערך בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שאושר בכנסת ביום 29.3.16.

פורום משפחה של לשכת עורכי הדין הביע את הערכתו על תרומתה של עו"ד מהלה. למכתב הפורום

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 13.10.2015 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 20.10.2015 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 3.11.2015 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 10.11.2015 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 24.11.2015 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 15.12.2015 –

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 29.12.2015 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 12.1.2016 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 9.2.2016 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 21.2.2016 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 23.2.2016 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 28.2.2016 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 8.3.2016 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 13.3.2016 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 15.3.2016 – לפרוטוקול הדיון

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 20.3.2016 –

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 27.3.2016 –

ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 28.3.2016 – לפרוטוקול הדיון